Styczeń 11, 2013
Drukuj

SLD KOŁOBRZEG, Jerzy Kotlęga: Siła pieniądza czyli cichy rozbiór Polski

Czyżby uzasadnione okazało się straszenie rozbiorem Polski, który miał nastąpić po wstąpieniu do Unii Europejskiej? Pewnie nie, ponieważ i tak od maja 2016 roku polska ziemia znajdzie się na wolnym rynku. Dopiero wtedy obcokrajowcy będą ją mogli swobodnie kupić, mimo tego, że w wielu krajach ziemi się nie sprzedaje. Do 2016 roku sprzedaż ziemi dla obcokrajowców miała być ograniczona i kontrolowana. Okazało się to niemożliwe a polscy rolnicy czują się oszukani i opuszczeni przez państwo. Więcej SLD Kołobrzeg