styczeń 26, 2013
Drukuj

„Solidarność” popiera rolników i ostrzega rząd

„Państwo powinno kierować się polityką agrarną a nie fiskalną polityką Ministra Finansów.”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” popiera protest prowadzony od 5 grudnia 2012 r. przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Strajkujący domagają się stworzenia możliwości preferencyjnego zakupu ziemi przez polskich rolników na powiększenie gospodarstw rodzinnych oraz uszczelnienia prawa i procedur przetargowych w taki sposób, aby ziemia nie była przejmowana przez kapitał zagraniczny. Więcej SZCZECIN.GAZETA.PL