Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=985
luty 15, 2013

SONDA Polskiego Radia Szczecin (stan na 15.02.2013 r.)

Radio Szczecin na swojej stronie zadaje pytanie: „Jakie decyzje powinni podjąć rolnicy? I tak za kontynuacją protestu w Szczecinie opowiada się 18 proc. oddających głos internautów, za zaostrzeniem protestu w Szczecinie jest 19 proc., 47 procent głosowało za przeniesieniem protestu do Warszawy. Decyzję o zakończeniu protestu wskazało 11 proc. oddających głos. Nie ma zdania – 2 proc. Sondy Radia Szczecin nie należy traktować w kategorii badań socjologicznych. Więcej RADIO SZCZECIN