marzec 25, 2015
Drukuj

Spotkanie robocze z w OT ANR w Szczecinie [24.03.2015 r.]

W dniu wczorajszym (wtorek 24.03.2015 r.), mimo trwającej w Warszawie akcji protestacyjnej przed Urzędem Rady Ministrów, w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie doszło do roboczego spotkania przedstawicieli NSZZ RI „Solidarność” z dyrektorem OT ANR Robertem Zborowskim.

Strony potwierdziły wolę podpisania porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie tworzenia trwałych perspektyw dla rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych na Pomorzu Zachodniopomorskim. Porozumienie zostanie podpisane po ostatecznym uzgodnieniu jego tekstu.

W trakcie spotkania omówiono również szereg spraw związanych z organizacją przetargów oraz sprzedaży gruntów dla podmiotów z udziałem kapitału obcego w kontekście potrzeby poprawy konkurencyjności lokalnych gospodarstw, szczególnie prowadzonych przez młodych rolników.

Mimo, iż formalnie porozumienie o współpracy dotychczas nie zostało podpisane, strony uznały za celowe kontynuowanie comiesięcznych spotkań roboczych.

KPRWZ

Szczecin, 25.03.2015 r.

Foto: KPRWZ

DSC00150