luty 19, 2013
Drukuj

Szczecin: KOMUNIKAT MKP RWZ z dnia 19.02.2013 r.

KOMUNIKAT
Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (MKP RWZ)
z dnia 19.02.2013 r.

1. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego podjął w dniu 19.02.13 r. decyzję o zawieszeniu czynnej akcji protestacyjnej pod siedzibą Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. Po 77 dniach traktory wyjechały ze Szczecina.

2. MKP RWZ będzie uczestniczył, we współpracy z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, w realizacji uzgodnień zawartych pomiędzy MKP RWZ oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3.MKP RWZ włączy się w działania na rzecz powołania Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Rolników.