czerwiec 1, 2016
Drukuj

Szczecin. Przetargi ograniczone ofert pisemnych mogą być skutecznym instrumentem poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych

Wstępna analiza wyników, przeprowadzonych w ostatnich miesiącach przez OT ANR Szczecin przetargów ograniczonych ofert pisemnych, potwierdza przydatność tej formy gospodarowania gruntami rolnymi dla poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych.

W miesiącach luty – kwiecień 2016 r. OT ANR w Szczecinie przeprowadził około 900 przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych. W efekcie przeprowadzonych przetargów rozdysponowano ok. 12 tys. ha gruntów z Zasobu WRSP. Wydaje się, że skala przeprowadzonej operacji upoważnia do wyciągnięcia wniosków dotyczących oceny przydatności ograniczonych przetargów ofert pisemnych dla realizacji przez ANR zadań ustawowych związanych z poprawą struktury obszarowej gospodarstw rolnych.

Niewątpliwie, przetargi ofert pisemnych są w stosunku do przetargów licytacyjnych, formą bardziej pracochłonną i droższą, między innymi ze względu na konieczność korzystania z usług notarialnych. Jednak właściwy dobór kryteriów i ich wagi pozwala osiągnąć efekty, których nie można uzyskać w efekcie licytacji, gdzie decyduje jedynie cena.

Wiosenne przetargi OT ANR Szczecin, zgodnie z decyzją Rady Społecznej przeprowadził w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

1. Czynsz (maksymalna ilość punktów- 10).
2. Powierzchnia gospodarstwa rodzinnego oferenta (maksymalna ilość punktów –26,67).
3. Odległość miejsca zamieszkania oferenta od wydzierżawianej nieruchomości (maksymalna ilość punktów – 26,67).
4. Powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz gruntów,
na które oferent jest kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę (maksymalna ilość punktów – 26,67).
5. Ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maksymalna ilość punktów – 10).

W trakcie posiedzenia Rady Społecznej w dniu 30 maja br. dyr. OT ANR Jan Białkowski przedstawił wstępną ocenę rezultatów przeprowadzonej kampanii.

Najwięcej przetargów wygrali rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości 20-35 ha. Trafiło do nich 24,24 proc. wystawionych do dzierżawy gruntów. Następne w kolejności są grupy gospodarstw w przedziale 35-50 ha – 18,49 proc., 10-20 ha – 15,71 proc. oraz 50-65 ha – 15,02 proc. Łącznie gospodarstwa do 50 ha wydzierżawiły 72,89 proc. gruntów wystawionych w przetargach.

Mimo, iż przetargi odbywały się zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi przed 30 kwietnia br., uniemożliwiającymi udział w przetargach rolnikom którzy prowadzą swoje gospodarstwa krócej niż 5 lat, rolnicy w wieku do 40 roku życia wydzierżawili 50,18 proc. gruntów. Najwięcej gruntów wydzierżawili rolnicy w grupach wiekowych 36-40 lat ( 19,56 proc.), 31 – 35 lat (17,71 proc.) oraz 41- 45 lat (15,50 proc.).

Naszym zdaniem uzyskane wyniki są bardzo obiecujące, potwierdzają zdecydowanie przydatność przetargów ofert pisemnych dla procesu gospodarowania gruntami, właściwy dobór kryteriów oraz ich wagi pozwala na osiąganie zakładanych rezultatów korzystnych ze względów gospodarczych i społecznych. A przecież gospodarowanie to proces, który z założenia powinien polegać na porównywaniu korzyści oraz kosztów i łączyć się z wyborem najlepszych dostępnych rozwiązań.

Tym samym praktyka po raz kolejny potwierdziła słuszność postulatów zgłoszonych przed czterema laty przez Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego i NSZZ RI „Solidarność”. Szkoda tylko zmarnowanego czasu.

Edward Kosmal

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
w Szczecinie

Szczecin, 1.06.2016 r.

harvested-field-with-straw-134658074158H-1024x678

Fot. domena publiczna