styczeń 29, 2018
Drukuj

SZKOŁA LIDERÓW ZRW NSZZ RI „Solidarność” – pierwsza edycja 2018

Cele. Organizatorowi – Zachodniopomorskiej Radzie Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – świadomej tempa i skali zmian zachodzących we współczesnym świecie, a także przekonanej, że podstawą pomyślnego rozwoju kraju jest świadomy swych praw i obowiązków obywatel, zależy na wykształceniu i współpracy liderów, którzy będą mieli wpływ na kształt i jakość funkcjonowania środowiska rolniczego na Pomorzu Zachodnim. Szkoła Liderów jest projektem, którego działanie, w duchu podnoszenia standardów kultury organizacyjnej i prawnej środowiska, ma przyczynić się do rozwoju współpracy gospodarstw rodzinnych. Współpraca ta poprzez rozwój spółdzielczości, przetwórstwa, społeczności lokalnych, relacji na linii wieś – miasto oraz relacji ze środowiskami: gospodarczym, akademickim, samorządowym oraz politycznym warunkuje sukces gospodarstw rodzinnych w walce z korporacjami w zglobalizowanym świecie. Najważniejsze cele strategiczne Szkoły Liderów określa KARTA GOSPODARSTW RODZINNYCH [zobacz].

Kto może zostać słuchaczem Szkoły Liderów ZRW NSZZ RI „Solidarność”?:
Słuchaczem SZKOŁY LIDERÓW może zostać osoba związana z rolnictwem, gospodarstwem rodzinnym funkcjonującym na terenie województwa zachodniopomorskiego i wiążąca swoją przyszłość ze środowiskiem wiejskim.

Zgłoszenia:
W ramach pierwszej edycji przygotowaliśmy 20 miejsc. Jeśli chcesz zostać słuchaczem „Szkoły Liderów”, to do 28 lutego 2018 roku prześlij swoją aplikację na adres e-mail: solidarnoscri.szczecin@wp.pl. (w tytule maila napisz: SZKOŁA LIDERÓW – [imię i nazwisko]. Co powinna zawierać aplikacja? 1) LIST MOTYWACYJNY. Przekonaj nas dlaczego to właśnie Ty powinieneś/powinnaś zostać słuchaczem Szkoły Liderów. Forma listu zależy od Ciebie. Możesz dokonać oceny obecnej sytuacji w rolnictwie, napisać tekst dotyczący ważnego problemu. Możesz opisać podejmowane przez Ciebie lub Twoje środowisko działanie, itd. 2) Dołącz CV, w którym obok wykształcenia powinny znaleźć się, między innymi, informacje dotyczące Twojego doświadczenia rolniczego oraz aktywności obywatelskiej.

W terminie do 10 marca 2018 roku osoby starające się o przyjęcie do Szkoły Liderów zostaną poinformowane o wyniku procesu rekrutacji.

Terminy zjazdów:
Zajęcia w ramach Szkoły Liderów będą realizowane w trakcie zjazdów, wyjazdów studyjnych oraz w formie e-learningu. O terminach zjazdów słuchacze będą informowani z wyprzedzeniem. Spotkania będą odbywały się przeciętnie raz w miesiącu w weekendy.

Miejsca realizacji zajęć:
Zajęcia realizowane będą w Szczecinie oraz w wybranych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Planujemy organizację wyjazdów studyjnych.

Koszty:
Uczestnictwo w Szkole Liderów jest nieodpłatne. Słuchacze ponoszą jedynie koszty związane z dojazdami na zajęcia.

Program:

1. Historia ruchu ludowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przemiany w polskim rolnictwie i jego otoczeniu po 1989 r.
3. Karta Gospodarstw Rodzinnych.

4. Przetwórstwo rolne i handel.
5. Rynki rolne: Polska, Europa, świat.
6. Spółdzielczość.
7. Współpraca gospodarstw rodzinnych.

8. Rolnictwo ekologiczne.
9. Sprzedaż bezpośrednia.

10. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.
11. Rolnictwo w krajach UE.
12. Rolnictwo w Stanach Zjednoczonych.
13. Rolnictwo w krajach byłego bloku wschodniego.
14. Rolnictwo w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem struktury obszarowej i własnościowej gospodarstw rolnych.

15. Prawo i ekonomia.
16. Ubezpieczenia w rolnictwie.
17. Polityka regionalna.
18. Public Relations organizacji rolniczej.
19. Organizacje rolnicze w Polsce, w Europie i na świecie.
20. Organizacja życia społeczności lokalnej – rola lidera.
21. Budowanie relacji na linii wieś – miasto oraz relacji na linii rolnictwo – nauka – gospodarka – polityka.

22. Wykłady gościnne.
23. Panele dyskusyjne – tematy opracowywane przez słuchaczy wspólnie z wykładowcami.
24. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, instytucjach, ośrodkach badawczych.

Wykładowcy:
Do współpracy zaprosiliśmy praktyków – rolników z wieloletnim doświadczeniem, przedsiębiorców, spółdzielców, urzędników, samorządowców, działaczy rolniczych, prawników, ekonomistów, nauczycieli akademickich oraz specjalistów ds. komunikowania się (public relations, media).

Organizator:
Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Al. Wojska Polskiego 113
70-483 Szczecin
e-mail: solidarnoscri.szczecin@wp.pl

Koordynator projektu:
Paweł Janoch

 

SZKOLA LIDEROW logotyp