styczeń 25, 2013
Drukuj

Ustalenia Prezydium Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w dniu 16 stycznia 2013 r.

Prezydium Zarządu KZRKiOR jednocześnie domaga się od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby oprócz przedstawicieli Izb Rolniczych w składach komisji przetargowych na sprzedaż nieruchomości rolnikom, brali również udział przedstawiciele związków kółek rolniczych co jest zgodne z przepisami pkt. 1 i 2 ust. 1 art. 4 ustawy o społeczno- zawodowych organizacjach rolników z dnia 8 października 1982 r. D z. U. 11.10.1982 r. nr 32, poz. 217 z późniejszymi zmianami. Więcej kolkarolnicze.eu