Styczeń 14, 2014
Drukuj

W CO GRA ZARZĄD IZBY?

Mowa o aktywności Zarządu Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej. Zarzuca się nam, czyli NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i rolnikom niezrzeszonym współtworzącym z nami Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, że nasze działanie ma charakter „polityczny”. Zobaczmy… 

PRZYKŁAD 1:
Poniedziałek, 13.01.2014 r. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. Za Gazeta.pl (13.01.14 r.): „Zaproszenia na posiedzenie jako ekspert nie przyjął także Edward Kosmal przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Pojawili się za to: Jarosław Rzepa (członek zarządu województwa zachodniopomorskiego) Julian Sierpiński (Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej), Jan Kozak (Przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie) oraz Robert Zborowski (p.o. dyrektor ANR – oddział terenowy w Szczecinie).” Dalej o zapowiadanych protestach czytamy: „Wicewojewoda Ryszard Mićko: – Wszystkie postulaty rolników są realizowane. Nie ma żadnych powodów, by wychodzić na ulice i protestować..”"Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnej przedstawił szczegółowo liczbę przetargów jakie odbyły się w ubiegłym roku w zachodniopomorskim oddziale agencji, a Julian Sierpiński zasygnalizował konieczność zwiększenia środków w ramach PROW oraz dalszą pracę nad tymi z przetargów, które zostały unieważnione przez prezesa ANR (obecnie dotyczy to przetargów na ok. 100 hektarów ziemi oraz 300 hektarów, gdzie sprawy są jeszcze w toku).” Tak więc z „politycznego” punktu widzenia mamy eksperta – członka Zarządu Województwa – Jarosława Rzepę, szefa zachodniopomorskiego PSL-u. Wypowiadającego się wicewojewodę Ryszarda Mićko, również członka PSL-u, szefa Kółek Rolniczych kol. Jana Kozaka, także członka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oczywiście z przynależności do partii politycznej nie można czynić zarzutu. Wręcz przeciwnie. W Karcie Gospodarstw Rodzinnych popieramy wszelaką aktywność społeczną i polityczną wśród rolników. Wróćmy jednak do zarzutu „politycznego” charakteru protestu.

PRZYKŁAD 2:
Problem jednak jest. Na stronie Izby pod linkiem p. Julian Sierpiński, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (3.01.2014 r.) wręcz grozi w sprawie unieważnionych – wygranych przez rolników – przetargów p. Leszkowi Świętochowskiemu, Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych. Cytujemy: „Zachodniopomorska Izba Rolnicza nie akceptuje takiego stanu rzeczy. Proponuję natychmiastowe spotkanie konsultacyjne w tej sprawie w biurze ZIR. Żądam uchylenia podjętych decyzji oraz korzystnych dla rolników rozstrzygnięć w sprawach będących w toku. W przypadku braku porozumienia zwrócę się do rolników zachodniopomorskich o czynne poparcie stanowiska ZIR w tej sprawie.” Pytanie do p. Juliana Sierpińskiego: w takim razie jest problem, czy go nie ma? Czy mamy „czynnie” poprzeć działania J. Sierpińskiego?

PRZYKŁAD 3:
Porównajmy zdjęcia z sierpnia i września 2013 r. Żeby było sprawiedliwie odnieśmy się do komunikatów KPRWZ z ostatniego roku, w tym sierpnia i września 2013 r., LINK i aktywności w tym okresie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej LINK . Zdjęcie nr 1. Konferencja prasowa w biurze Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Na zdjęciu trzy osoby. Od lewej dyrektor biura, na centralnym miejscu p. Jarosław Rzepa, członek władz Województwa Zachodniopomorskiego, prezes zachodniopomorskiego PSLu. Po lewej kol. Jan Kozak, występujący jako wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (szef Kółek, członek PSL) LINK . Data wykonania: 7.08.2013 r. Zdjęcie nr 2. Konferencja prasowa Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (11.09.2013 r.) w siedzibie NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego LINK oraz zdjęcie nr 3. Wrześniowy protest w Szczecinie LINK

KTO TU JEST „POLITYCZNY”? 
Jak ma funkcjonować Zachodniopomorska Izba Rolnicza, 
tak aby reprezentowała interesy rolników, 
a nie takich czy innych stronnictw politycznych?

KPRWZ