październik 8, 2015
Drukuj

ważne PYRZYCE. KOMUNIKAT KPRWZ z dnia 8.10.2015 r.

Szanowni Państwo,
w związku z zatrzymaniem w dniu 6 października 2015 r. 11 rolników z okolic Pyrzyc informujemy o podjęciu następujących działań:
***
POMOC SĄSIEDZKA
Terminów agrotechnicznych nie jest w stanie zatrzymać nawet prokuratura. Co się dzieje, gdy gospodarz został aresztowany? W przypadku „zorganizowanej grupy przestępczej”, tak się nas dziś określa, gospodarz może liczyć na pomoc swoich kolegów, rolników – właścicieli gospodarstw rodzinnych. Wczoraj, tj. 7 października 2015 roku, jedna z rodzin skorzystała już z oferty sąsiedzkiej pomocy. Pięciu rolników wspierało, rodzinę aresztowanego, w pracach polowych.
***
TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA 
DO ROLNICZEGO PROTESTU W SZCZECINIE
Na ulicach miasta może pojawić się około 100 traktorów. Protest będzie odpowiedzią na aresztowanie 11 rolników z okolic Pyrzyc. O szczegółach będziemy informować w kolejnych komunikatach.
***
ZACHODNIOPOMORSKA RADA WOJEWÓDZKA
NSZZ Rolników Indywidualnych „SOLIDARNOŚĆ”
wyraziła swoje stanowisko w sprawie zatrzymania
rolników z okolic Pyrzyc.

Uchwała nr 7/2015

Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”
z dnia 07 października 2015 r.
na podstawie § 23 ust. 1 i 4 w związku z § 6 pkt 1 Statutu  NSZZ RI „Solidarność”, Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” uchwala co następuje:
§1
Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność”, żąda natychmiastowego uwolnienia rolników z okolic Pyrzyc, zatrzymanych w dniu 06 października 2015 r., podejrzanych o popełnienie przestępstwa polegającego na udziale w zorganizowanej grupie, która miała za zadanie utrudnianie przetargów na grunty z Zasobu WRSP.
§2
Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się próbie przerzucania na rolników  odpowiedzialności za złe rozwiązania prawne oraz niewłaściwą organizację przetargów przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
§3
Zdecydowanie sprzeciwiamy się faworyzowaniu zagranicznych podmiotów w dostępie do gruntów z Zasobu WRSP oraz nierównemu traktowaniu polskich rolników i obcych podmiotów gospodarczych przez organy ścigania.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej
NSZZ RI „Solidarność”
(-)
Edward Kosmal
IMG_4779