Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=1024
luty 18, 2013

WAŻNE: Zawiązano KOMITET PROTESTACYJNY ROLNIKÓW ZIEMI OPOLSKIEJ

W dniu 17 lutego 2013 r. w Kurznie (gmina Popielów) zawiązał się Komitet Protestacyjny Rolników Ziemi Opolskiej w obronie polskiej ziemi jako wyraz solidarności z protestującymi rolnikami w Szczecinie i wnosi do Rządu, aby zobligować Burmistrzów i Wójtów do zbilansowania zapotrzebowania rolników na grunty. Komitet protestuje przeciwko obecnemu sposobowi rozdysponowania ziemi przez ANR i domaga się ustawowego zakazu upraw GMO. Na spotkanie do rolników zostali zaproszeni przedstawiciele ANR OT Opole, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, OR ARiMR w Opolu, NSZZ Solidarności Śląska Opolskiego i Urzędu Marszałkowskiego; niestety spotkanie nie znalazło zainteresowania wśród tych instytucji. Na spotkaniu natomiast obecni byli członkowie Solidarności RI, Związku Rolników Śląskich, PSL Ojcowizna, KOPZ Placówka, Komitetu Protestacyjnego Rolników z województwa zachodniopomorskiego i Dolnego Śląska i Izb Rolniczych.

Na spotkaniu przedyskutowano obecną sytuację w rolnictwie i uzgodniono, że w najbliższych dniach zorganizowane zostanie spotkanie rolników ziemi opolskiej w celu sformułowania postulatów oraz ustaleń dotyczących dalszych działań. Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać telefonicznie : 508490490 Janina Piekarz lub 606349695 Sluga Andrzej.