czerwiec 13, 2013
Drukuj

Wiktorowski: Dzierżawa powinna być zachowana, a gospodarstwa rodzinne wzmocnione

harvested-field-with-straw-134658074158H

Dr Krzysztof Wiktorowski, doradca Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, przygotował opracowanie „Solidarna, zrównoważona i uporządkowana strategia rozwoju rolnictwa (pytanie o nowy paradygmat rozwoju polskiego rolnictwa, w tym rolnictwa regionu zachodniopomorskiego)” [8.01.2013 r.].

Zwraca w nim uwagę na rozbieżność ustaw i rozporządzeń z faktycznie realizowaną przez poszczególne ekipy rządowe polityką rozwoju, będącą następstwem przeskakiwania w polityce kolejnych ekip rządowych od koncepcji liberalnej do koncepcji socjalnej i odwrotnie. „Było to raczej bardziej kierowane się wymogiem politycznej chwili i realizacją celu krótkoterminowego niż realizacją konkretnej, spójnej, długofalowej i długoterminowej polityki rozwojowej” stwierdza dr Krzysztof Wiktorowski i dodaje, że obecnie koncepcja liberalna musi być wzmocniona ingerencją państwa: „Ma to szczególne odniesienie do sektora rolnictwa oraz obszarów wiejskich, gdyż tam niedoskonałości i dychotomia rynku jest największa, a co za tym idzie problemy społeczne w tym marginalizacja obszarów, brak konkurencyjności gospodarstw, nastawienie socjalne społeczeństwa i bezrobocie również jest największe. Przykładem osobnych rozwiązań dla sektora rolnictwa są np. KRUS czy brak dotychczas jasnej definicji, czy rolnik jest czy nie jest przedsiębiorcą z sektora mikro i sektora MŚP, tylko że przedsiębiorcą rolnym”.

Dr Krzysztof Wiktorowski uważa, że trzeba dokonać przeglądu ustaw w celu ich uaktualnienia i ujednolicenia. Nie należy promować wymuszonej wyprzedaży ziemi, a dzierżawa powinna być zachowana i rozwijana. Priorytetem powinna być ochrona interesów gospodarstw rodzinnych. Potrzebne są mechanizmy rynkowe maksymalizujące łańcuch dystrybucji od pola do stołu, zwiększenie aktywnego uczestniczenia grup i spółek rolników w procesie dystrybucji, przetwórstwa i sprzedaży produktów rolnych. Trzeba utworzyć Fundusz Rozwoju Gospodarstw Rodzinnych (FRGR) na bazie części wydzielonej ANR na wzór funduszów francuskiego SAFER celem stymulowania zmian w strukturze rolnictwa oraz aktywnego uczestnictwa w tym rynku, a gospodarstwa rolne powinny być przekształcane w rodzinne przedsiębiorstwa rolne – postuluje dr Krzysztof Wiktorowski.

Więcej na stronie FARMER.PL