Styczeń 7, 2013
Drukuj

Wizyta J. Piechocińskiego (PSL) w Szczecinie. Czy władza w walce z protestującymi rolnikami sięga po wypróbowany już oręż skompromitowania ich poprzez wmieszanie w „politykę”?

Wicepremier Janusz Piechociński przyjechał w ostatnią niedzielę do Szczecina i otwarcie zarzucił protestującym, że zsynchronizowali swą akcję z działaniami opozycji, która planuje złożenie wniosku o wotum nieufności dla Donalda Tuska. To prawdopodobnie oznacza uznanie akcji protestacyjnej za „robienie polityki”, co może świadczyć o rozpoczęciu medialnej akcji dyskredytowania rolników, którzy walczą m.in. z procederem masowego wykupu ziemi rolnej przez podmioty zagraniczne za pomocą podstawionych osób, tzw. słupy. Rolnicy kategorycznie zaprzeczają, że ich protest ma coś wspólnego z polityką. Więcej wPolityce