styczeń 15, 2018
Drukuj

Wydzierżawianie nieruchomości. Komunikat Prezydium ZRW NSZZ RI „Solidarność” z dnia 15 stycznia 2018 r.

W piątek 12 stycznia 2018r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi miały miejsce konsultacje w zakresie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MRiRW na czele z Sekretarzem Stanu Zbigniewem Babalskim, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pod kierownictwem Dyrektora Generalnego Witolda Strobla, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz , Przewodniczący Zespołu Gospodarowania Ziemią NSZZRI „Solidarność” Marian Dembiński oraz przedstawiciele Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkie NSZZRI „Solidarność” z Przewodniczącym Edwardem Kosmalem i Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z Prezesem Julianem Sierpińskim.

W trakcie spotkania przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” zgłosili uwagi do zasad wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określonych w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego KOWR.

Szczegółowej analizie zostały poddane kryteria ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych, ustalone we wspomnianym wyżej Zarządzeniu.

Uwagi i propozycje zmian nie dotyczyły samych kryteriów lecz ich wag oraz sposobu naliczania punktów i dokumentowania danych zawartych w ofercie.

Ustalono, że w trybie pilnym Biuro Dyrektora Generalnego KOWR w oparciu o zgłoszone uwagi i propozycje zmian, przygotuje projekt poprawek do rozwiązań zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego. Po zaopiniowaniu przez izbę i Związek poprawki zostaną wprowadzone do Zarządzenia i staną się podstawą przeprowadzania przetargów ofert pisemnych przynajmniej na terenie woj. zachodniopomorskiego.

red.

26909385_1910760612286445_1781233689_o
Fot. arch.

Ministerstwo rolnictwa
Fot. A. Grycuk / domena publiczna