luty 4, 2013
Drukuj

Zachodniopomorska Izba Rolnicza: Pismo do Prezesa ANR (4.02.2013 r.)

Szczecin, 4 lutego 2013

Pan, Leszek Świętochowski
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych

Pragnę Pana poinformować, że Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z powagą i odpowiedzialnością przyjął nowe obowiązki nałożone na Izbę w wyniku ustaleń z dnia 11 stycznia 2013r. zawartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej ZIR