sierpień 8, 2017
Drukuj

Zachodniopomorskie: NSZZ RI „Solidarność”, zwraca się do Premier Beaty Szydło o pomoc.

PDF pisma: ZRW NSZZ RI Solidarnosc do PREMIER RZADU RP 7.08.2017

NSZZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ”
Zachodniopomorska Rada Wojewódzka
70-484 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 113

Szczecin, dnia 7 sierpnia 2017 r.

Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

e-mail:
kontakt@kprm.gov.pl

W imieniu zachodniopomorskich rolników zrzeszonych w NSZZ RI „Solidarność”, zwracam się do Pani Premier o pomoc, gdyż sytuacja z którą mamy do czynienia jest nadzwyczajna i bez pomocy państwa nie uda się jej przezwyciężyć. Po wiosennych przymrozkach, w okresie kilku ostatnich tygodni, województwo zachodniopomorskie nawiedziła klęska nawalnych deszczów. Ilość wody jaka spadła w tym okresie na nasz region jest większa od połowy średniej rocznej ilości opadów z ostatnich kilkunastu lat.

Nawalne deszcze poczyniły ogromne straty na dojrzewających do zbioru plantacjach zbóż i rzepaku, a także tonących w wodzie plantacjach roślin okopowych. Obnażyły one również tragiczny stan urządzeń melioracji wodnej i wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Stopień nasączenia gleby wodą jest tak duży, że nawet w przypadku ustąpienia opadów, przez wiele dni nie będzie możliwy wjazd na pola ciężkiego sprzętu żniwnego. Zastoiska wodne
i nadmierne uwilgotnienie gleby, spowodują straty w plantacjach roślin okopowych. Sytuacja jest tak poważna, że może zagrozić egzystencji wielu gospodarstw.

W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 25 lipca br., zwróciłem się do Wojewody Zachodniopomorskiego o pilne zwołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otwarte posiedzenie Zespołu z szerokim udziałem rolników odbyło się w dniu 2 sierpnia br. w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Członkowie naszego Związku doceniają i popierają działania Rządu RP wspierające rozwój gospodarczy naszego regionu, głównie poprzez odbudowę przemysłu stoczniowego i rozwój portów. Należy jednak pamiętać, że zrównoważony rozwój regionu nie jest możliwy bez wykorzystania potencjału rolnictwa. Także w tym obszarze polityka państwa po 1989 r, poza kilkoma epizodami nie sprzyjała rozwojowi rodzimego przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przedsiębiorstw zaopatrzenia w środki produkcji i zbytu płodów rolnych. Miejscowi rolnicy mieli gorszą pozycję w dostępie do ziemi z Zasobu WRSP od podmiotów reprezentujących kapitał obcy. Dodatkowo w ostatnich trzech latach rządów koalicji PO-PSL, zmuszano ich do wykupu dzierżawionej od państwa ziemi, co w kontekście dyktowanych przez korporacje niskich cen oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, znacząco ogranicza możliwości rozwojowe ich gospodarstw.

Pani Premier zachodniopomorskim rolnikom potrzebna jest pomoc.

Ostateczne oszacowanie strat będzie możliwe po zakończeniu prac komisji, które obecnie lustrują dotknięte klęską plantacje, jednak już obecnie wiadomo, że realną pomocą byłoby maksymalne przyspieszenie płatności obszarowych, a co za tym idzie szybki dopływ środków finansowych do poszkodowanych gospodarstw. Niezbędne będzie również umożliwienie przesunięcia poza okres jednego roku lub restrukturyzacji płatności z tytułu zobowiązań KRUS oraz czynszów dzierżawnych i rat za wykupioną ziemię z Zasobu WRSP. W odtworzeniu produkcji pomogłyby tanie kredyty na zakup środków produkcji i pokrycie bieżących zobowiązań.

Jeżeli sytuacja pogodowa nie zmieni się diametralnie w najbliższych dniach i oszacowane straty potwierdzą zagrożenie egzystencji gospodarstw poszkodowanych, prosimy o ogłoszenie klęski żywiołowej w obszarze rolnictwa w województwie zachodniopomorskim. W naszej ocenie daje to szansę na przygotowanie programu pomocowego dla poszkodowanych gospodarstw.

Do wiadomości:
1) Pan Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski.
2) Pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3) Pani Teresa Hałas, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”.

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej
NSZZ RI „Solidarność”

(-)
Edward Kosmal

***
PDF pisma z dnia 7.08.2017 r. w załączeniu.