Marzec 17, 2014
Drukuj

Zachodniopomorskie: obradowała „Solidarność” Rolników Indywidualnych

K O M U N I K A T
z posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej
NSZZ RI „Solidarność” w dniu 16 marca 2014r.

W dniu 16 marca 2014r. w Łobzie obradowała Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność”.

W trakcie spotkania podsumowano przebieg akcji protestacyjnej trwającej w województwie zachodniopomorskim od 14 stycznia 2014r. do 28 lutego 2014r. Mimo nie podjęcia rozmów przez władze resortu rolnictwa oraz sabotowanie działań Komitetu Protestacyjnego przez Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, akcję uznano za sukces organizacyjny i informacyjny.

Rada z ogromnym szacunkiem odniosła się do wysiłku finansowego i organizacyjnego rolników biorących udział w proteście. Krytycznie odniesiono się do działań sabotujących Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i oportunistycznej postawy części społeczności rolniczej.

Dzięki akcji protestacyjnej udało się znacząco podnieść poziom świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z prowadzoną przez rząd masową wyprzedażą ziemi rolniczej i istniejących w tym obszarze nieprawidłowościach. Szerokim echem w krajowych mediach odbiła się ogłoszona w dniu 28 lutego 2014r. informacja NIK o wynikach kontroli przeprowadzonej w oddziałach terenowych ANR w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Udało się zwrócić uwagę znacznej części społeczeństwa na absurdalność przepisów, w myśl których rolnicy pozbawieni są możliwości sprzedaży wyprodukowanych i przetworzonych przez siebie produktów, co jest ewenementem w skali UE.

W trakcie protestu w Szczecinie na nadzwyczajnych posiedzeniach obradowały, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” i Rada Krajowa „Solidarności RI.

Rada Wojewódzka omówiła również aktualną sytuację w rolnictwie na terenie województwa i kraju. Zdaniem członków rady państwo nie wypełnia podstawowych obowiązków wobec swoich obywateli (co zresztą przyznał wicepremier Janusz Piechociński (LINK) i co wykazała kontrola NIK w ANR (dop. NIK wykazał między innymi, że MSW nie wie ile ziemi trafiło w ręce obcokrajowców)). Pojawienie się na terenie kraju wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń) spowodowało kompletne zamieszanie w działaniach służb weterynaryjnych, okazało się, że brak jest jakiegokolwiek planu działania, co dziwi – szczególnie biorąc pod uwagę, że zbliżanie się wirusa do granic naszego kraju było obserwowane od wielu miesięcy. Z ubolewaniem przyjęto fakt, że trudna sytuacja rolników i związane z nią rolnicze protesty stały się instrumentem rozgrywek personalnych wewnątrz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi torpeduje projekty zmian legislacyjnych mających na celu zabezpieczenie ziemi przed przepływem w ręce wielkich korporacji i umożliwienie wspierania rodzinnego charakteru gospodarstw po 30 kwietnia 2016r., nie proponując w zamian własnych rozwiązań. Przekazane ostatnio do central związkowych propozycje zmian regulacji prawnych mają charakter ogólny, ich przełożenie na konkretne rozwiązania prawne wymaga czasu którego, już nie mamy.

Także w zakresie przepisów umożliwiających sprzedaż bezpośrednią nie można liczyć na radykalne zmiany. Trudno oprzeć się wrażeniu, że rządzący nie rozumieją istoty problemu, a przecież Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych wyraźnie stwierdza, że reguły wspólnotowe nie powinny mieć zastosowania do bezpośrednich dostaw, dokonywanych przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Regulacje w tym zakresie państwa członkowskie winny ustanowić na mocy prawa krajowego.

W związku ze zmianami na stanowiskach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Zachodniopomorskiego, rada zobowiązała prezydium do zorganizowania spotkań z Wojewodą Markiem Tałasiewiczem i Rafałem Grupińskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii oraz Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rada podjęła trzy uchwały:
a) W sprawie wykluczenia członka Związku – Juliana Sierpińskiego
(Uchwała ZRW NSZZ RI Solidarnosc nr 1 z 2014 r).
b) W sprawie włączenia się w organizację w Warszawie
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w II połowie maja br.
c) W sprawie organizacji lokalnych cotygodniowych protestów
w powiatach woj. zachodniopomorskiego.

Rada potwierdził także konieczność systematycznych działań organizacyjnych i informacyjnych na terenie województwa i kraju.

(-)
Przewodniczący
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”
Edward KOSMAL