marzec 22, 2013
Drukuj

Zachodniopomorskie: Podpisanie porozumienia ZIR i ANR OT

img_0588 mm

W dniu 19 marca 2013 r. w Tarnowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą we współpracy z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie.

W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci wszystkich Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentowali Prezes Leszek Świętochowski i p.o. Dyrektora OT w Szczecinie Jacek Malicki oraz przedstawiciele Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem.

Głównym tematem było wdrażanie nowych regulacji wprowadzonych Zarządzeniem Prezesa z dnia 18.01.2013 r.. Uczestnicy szkolenia dyskutowali nad doprecyzowaniem kryteriów wymaganych przy przeprowadzaniu przetargów ograniczonych ofert pisemnych. Specyfika naszego województwa wymaga szczególnych zasad w doborze warunków, które miałyby wpływ na rolnicze wykorzystanie gruntów.

Podczas spotkania potwierdzono, że cena nie może być kryterium rozstrzygającym o wyniku przetargu. Potwierdzono również m.in., że oferta rolnika, który nabył grunty na zasadach preferencyjnych, a następnie zbył te grunty, będzie odrzucona we wstępnej procedurze oceny ofert.

Więcej: ZIR

Foto: ZIR