Link do tej wiadomościhttp://protestrolnikow.pl/?p=2162
Marzec 29, 2013

Zachodniopomorskie: STANOWISKO ZIR w sprawie realizacji ustaleń z dnia 11.01.13 r.

STANOWISKO Zarządu ZIR w sprawie realizacji ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r.

Szczecin, 28.03.2013

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z niepokojem odbiera sygnały docierające z Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie, dotyczące kwestionowania zasadności wniosków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie odwołania przetargu w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających w nim uczestniczyć.

Pragniemy podkreślić, że decyzja o szerokim włączeniu się samorządu rolniczego w proces opiniowania i kontrolowania sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu WRSP była spowodowana troską o przyszłość rodzinnych gospodarstw rolnych oraz chęcią pomocy w realizacji zadań nałożonych na ANR ustawami z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

O aktywniejsze włączenie się izb rolniczych w proces gospodarowania gruntami rolnymi apelował również Pan Stanisław Kalemba od początku pełnienia funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podpisane przez Pana Stanisława Kalembę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Leszka Świętochowskiego Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w dniu 11 stycznia 2013r. ustalenia stanowią, że zasadą postępowania Agencji Nieruchomości Rolnych przy rozdysponowywaniu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będzie odstępowanie od przeprowadzenia przetargu na wniosek upoważnionego przez izbę rolniczą członka komisji przetargowej, a szczególnie po zgłoszeniu sprzeciwu przez Zarząd Izby.

Podważanie zasadności zgłaszanych przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą wniosków i odmowę odstąpienia od przetargu będziemy traktowali jako niedotrzymanie ustaleń wypracowanych w trakcie niedawnego rolniczego protestu.

Mając powyższe na uwadze, w celu uniknięcia podejrzeń o złe intencje ze strony Agencji oraz niepotrzebnych napięć społecznych wnioskujemy o odsunięcia od procesu decyzyjnego w zakresie gospodarowania Zasobem Panów Marka Gila i Krzysztofa Fidosza Zastępców Dyrektora ANR OT w Szczecinie.

Julian Sierpiński- Prezes Zarządu ZIR

Źródło: ZIR.PL