marzec 8, 2013
Drukuj

Zachodniopomorskie: Zarząd ZIR 1 marca 2013 r.

W posiedzeniu Zarządu ZIR 1 marca br. uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa ANR OT w Szczecinie, w tym p.o. dyr. Jacek Malicki.

Przy udziale m.in. Przewodniczących Rad Powiatowych ZIR: Tomasza Olecha (Myślibórz), Krzysztofa Masternaka (Pyrzyce) oraz Fryderyka Niemczynowicza (Stargard) dyskutowano na temat kryteriów, które byłyby uwzględniane w przetargach ograniczonych ofertowych (odległość od gospodarstwa lub najbliższej działki, intensywność produkcji zwierzęcej, wielkość gospodarstwa, wiek, ilość zakupionych do tej pory gruntów, deklarowany czas osobistej pracy w gospodarstwie, fakt sprzedaży- lub nie- gruntów zakupionych wcześniej od Agencji.)

Z ogólnej puli możliwych kryteriów najwłaściwsze dla konkretnego przetargu będą każdorazowo wybierane przez Przewodniczącego Rady Powiatowej i 2 przedstawicieli RP z gminy.

W części spotkania uczestniczył Jarosław Rzepa- Członek Zarządu Województwa. Przedstawił on bieżące działania Urzędu Marszałkowskiego. Rozmawiano także o nieudanych staraniach na rzecz korzystnej prywatyzacji Zakładów Stoisław. W kluczowym momencie Ministerstwo Skarbu Państwa pozostawiło sprawę bez rozstrzygnięcia.

Źródło: ZIR.PL