lipiec 30, 2017
Drukuj

ZAPROSZENIE na posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. RiRW (Barzkowice, 2.08.17 r.)

Szczecin, dnia 28 lipca 2017 r.

KOMUNIKAT
Prezydium Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”

Prezydium Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” informuje, iż na wniosek Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Edwarda Kosmala, Wojewoda Zachodniopomorski zwołał Zespół Konsultacyjny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zobacz uzasadnienie p. E. Kosmala:

Posiedzenie zespołu odbędzie się o godz. 11:00 w dniu 02 sierpnia 2017 r, w siedzibie ZODR Barzkowice.

W trakcie posiedzenia zostaną omówione następujące tematy:

1. Szacowania strat spowodowanych nawalnymi deszczami i omówienie możliwych do zastosowania form pomocy.

2. Szkody łowieckie oraz kierunki działań mających na celu ich ograniczenie.

Posiedzenie będzie miało charakter otwarty.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników do udziału w spotkaniu.
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej
NSZZ RI „Solidarność”

(-) Edward Kosmal