grudzień 2, 2014
Drukuj

Zaproszenie „…ponad dwa lata protestów i co dalej?” 5.12.2014 r.

Z A P R O S Z E N I E

Dyskusja
PRZYSZŁOŚĆ GOSPODARSTW RODZINNYCH
na POMORZU ZACHODNIM

MIEJSCE:
Świetlica wiejska
Grabowo k. Stargardu Szczecińskiego

TERMIN:
Piątek, 5 grudnia 2014 r.

PROGRAM:

14.00 – 14.20
Otwarcie spotkania

Edward Kosmal, Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

14.20 – 15.00
Gospodarstwa rodzinne w polityce państwa i Unii Europejskiej
Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa
Parlamentu Europejskiego

15.00 – 15.40 Obiad

15.40 – 18.00
Dyskusja „ponad dwa lata protestów i co dalej?”

18.00 – 18.15
Podsumowanie spotkanie

Organizator:
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
Województwa Zachodniopomorskiego

Zapraszamy

Ważne:
Informujemy, że zapowiadany Kongres Gospodarstw Rodzinnych
zostanie zorganizowany w 2015 roku.