luty 15, 2013
Drukuj

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (8.02.2013 r.)

Obradujący w dniu 8 lutego Zarząd ZIR dokonał analizy aktualnego stanu realizacji ustaleń z dnia 11 stycznia 2013r. zawartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

Omówiono również aktualną sytuację społeczną oraz atmosferę towarzyszącą konkursowi na stanowisko dyrektora OT ANR w Szczecinie. W tej części obrad uczestniczył Pan Sławomir Nitras- Poseł do Parlamentu Europejskiego. Więcej ZIR