styczeń 23, 2014
Drukuj

Zmiany w treści KARTY GOSPODARSTW RODZINNYCH (21.01.2014 r.)

Komitet Protestacyjny Rolników
Województwa Zachodniopomorskiego

Komunikat z dnia 23.01.2014 r.

Dotyczy:
KARTY GOSPODARSTW RODZINNYCH
ogłoszonej w Szczecinie w dniu 6.12.2013 roku
w pierwszą rocznicę 77-dniowego PROTESTU ROLNIKÓW w Szczecinie
zorganizowanego w dniach od 5.12.2012 r. do 19.02.2013 r.

W dniu 16.01.2014 r.:
- Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO,
- Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO,
- Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi,
- Komisja Sterująca Koalicji Polska Wolna od GMO,
- Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia EKOLAND.

wystąpiły do Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego
o wprowadzenie następujących zmian w treści ogłoszonej 6.12.2013 roku Karcie:

Zmiana brzmienia punktu 3 rozdziału I

z:
3. Wykształcony rolnik, właściciel swojego warsztatu pracy,
jest przedstawicielem klasy średniej, niezbędnej
do prawidłowego funkcjonowania demokracji.

na:
3. Rolnik, właściciel swojego warsztatu pracy, jest przedstawicielem klasy średniej,
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania demokracji.

Zmiana brzmienia punktu 3 rozdziału IV

z:
3. Poziom sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych
jest ważną miarą poziomu więzi pomiędzy polskim miastem a polską wsią.

na:
3. Poziom sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych jest ważną miarą poziomu
więzi pomiędzy polskim miastem a polską wsią. Dlatego konieczne jest wprowadzenie
przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych
surowców gospodarczych i ich sprzedaży.

Zmiana brzmienia punktu 5 rozdziału IV

z:
5. W działalności gospodarstw rodzimych niezbędne jest wykorzystywanie technologii
sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi oraz zapewniających
wyjątkowe walory jakościowe produkowanej żywności.

na:
5. W działalności gospodarstw rodzinnych niezbędne jest wykorzystywanie metod upraw
i hodowli przyjaznych naturalnemu środowisku (bez GMO) oraz zapewniających wyjątkowe
walory jakościowe produkowanej żywności.

***

Po negocjacjach z przedstawicielką wnioskodawców i wzajemnym wyjaśnieniu intencji,
Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego
w dniu 21.01.2014 roku postanowił dokonać następujących zmian:

Zmiany brzmienia punktu 3 rozdziału IV

z:
3. Poziom sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych
jest ważną miarą poziomu więzi pomiędzy polskim miastem a polską wsią.

na:
3. Poziom sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych jest ważną miarą poziomu więzi pomiędzy polskim miastem a polską wsią. Dlatego konieczne jest wprowadzenie przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych surowców gospodarczych i ich sprzedaży.

Zmiany brzmienia punktu 5 rozdziału IV.

z:
5. W działalności gospodarstw rodzimych niezbędne jest wykorzystywanie technologii sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi oraz zapewniających wyjątkowe walory jakościowe produkowanej żywności.

na:
5. W działalności gospodarstw rodzinnych niezbędne jest wykorzystywanie technologii sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi oraz metod upraw i hodowli przyjaznych naturalnemu środowisku (bez GMO), a także zapewniających wyjątkowe walory jakościowe produkowanej żywności.

Od dnia 21.01.2014 roku Karta Gospodarstw Rodzinnych
obowiązuje ze wskazanymi w niniejszym komunikacie poprawkami.
PLIK DO POBRANIA:  KARTA GOSPODARSTW RODZINNYCH z poprawkami z dnia 21.01.2014 r.

W imieniu Koalicji organizacji z wnioskiem o zmianę zapisów wystąpili:
Anna Bednarek, Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO
Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
Paweł Połanecki, Komisja Sterująca Koalicji Polska Wolna od GMO
Edyta Jaroszewska-Nowak, Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia EKOLAND

KPRWZ