styczeń 11, 2013
Drukuj

Związek Francuskich Rolników Confédération Paysanne

11.01.2013 r.

Związek Francuskich Rolników ”Confédération Paysanne” przesyła pilną wiadomość: wyraz solidarności od francuskich rolników dla polskich rolników, którzy walczą o swoją ziemię z ponadnarodowymi korporacjami przeciw kradzieży ziemi, przeciw GMO i o prawo do sprzedaży swoich produktów lokalnie.

”Confédération Paysanne” jest związkiem francuskich rolników i członkiem międzynarodowej organizacji ”Via Campesina” /Chłopska droga/.

Prosimy prześlijcie nam więcej informacji po angielsku lub po francusku. Przedstawiciel naszej organizacji wybiera się do Warszawy pod koniec stycznia.

Z poważaniem,
Roxanne MITRALIAS
http://www.confederationpaysanne.fr

***

Confédération Paysanne sends this message to express french farmers solidarity with the Polish farmers struggling for their farm land which is threaten by multinationals land
grabbing, against GMOs and for the right to sell food locally.

Confédération Paysanne is a french farmer union, member of Via Campesina.

Please sends us more information in English or French if possible! A member of our organisation will come in Warsaw at the end of January.

Best regards,
Roxanne


Roxanne MITRALIAS
Pôle Agriculture et environnement :
OGM, sanitaire, semences, biodiversité
Confédération Paysanne
104 rue Robespierre – 93170 Bagnolet
01.43.62.18.73
http://www.confederationpaysanne.fr