Marzec 3, 2015
Drukuj

APEL O POPARCIE

Rolnicze Miasteczko Warszawa 28.02.2015 r

APEL O POPARCIE

MY ROLNICY niemal nieprzerwanie od trzech lat prowadzimy czynną akcję protestacyjną, w obronie polskiej ziemi i prawa do rozwoju polskiego rolnictwa. Porozumienia i ustalenia podpisane z rządem nie są realizowane, co prowadzi do utraty ziemi i bankructwa rolników oraz pozbawienia konsumentów polskiej żywności.

Dobra polska żywność jest eksportowana za granicę po niskich cenach, a skażona żywność zagraniczna poprzez sieci supermarketów jest sprzedawana w Polsce.

Rolnicy domagają się:
1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.
3. Ustawowego zakazu obrotu i uprawy GMO.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa.(strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy)

Po manifestacji zorganizowanej w Warszawie 19.02.2015r, rolnicy z Solidarności RI, przy szerokim poparciu rolników z całej Polski, zainicjowali rolnicze miasteczko naprzeciwko Urzędu Rady Ministrów.

Z ubolewaniem przyjmujemy fakt fałszowania rzeczywistości przez media głównego nurtu.

Nasze prawdziwe postulaty nie przedostają się do wiadomości publicznej.

Nie jest prawdą, że głównym powodem protestu są żądania finansowe. Walczymy o zmianę polityki rolnej i dobre ustawodawstwo dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski, oraz zdrowia nas i naszych dzieci.

Wzywamy osoby prywatne, sołectwa, gminy, parafie, starostwa, a nawet sejmiki wojewódzkie do poparcia naszych postulatów; naszych wspólnych interesów narodowych.

Swoją akceptację poświadczcie listem do Pani Premier i wpisem na swojej stronie internetowej.

Prosimy o informację zwrotną o podjętych działaniach na adres: biuro@solidarnoscri.pl

Protestujący rolnicy

Protest 61