Luty 17, 2015
Drukuj

Komunikat: O CO CHODZI ROLNIKOM? Wokół protestów NSZZ RI „Solidarność”

Szanowni Państwo,

Protest 61

w związku z nasilającymi się protestami rolniczymi w kraju polecamy Państwa uwadze materiały, które mogą przybliżyć postulaty-problemy naszego środowiska. Nasze problemy, w wielu punktach, dotyczą całego społeczeństwa (bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój gospodarki, ziemia, sprzedaż bezpośrednia).

Poniżej umieściliśmy kilka przykładów – postulatów wraz z linkami do materiałów, które pozwolą zrozumieć skale problemów. Proszę ocenić postępowanie polskiego rządu (PO-PSL), Parlamentu RP (większość PO-PSL) oraz polskich urzędników.

Dziś jesteśmy uprawnieni do stwierdzenia, że zaślepienie Unią Europejską odbiera ludziom w naszym kraju zdolność myślenia w kategoriach ważnych dla rozwoju polskich obywateli, a tym samym polskiej gospodarki. Dodatkowym problemem jest nieznajomość specyfiki funkcjonowania rolnictwa w środowiskach dziennikarskich, ale także wśród liderów opinii w społeczeństwie.

***

Stawiamy tezy, które jesteśmy w stanie udowodnić:
- RZĄD PO-PSL NISZCZY POLSKICH ROLNIKÓW.
- PSL NIE JEST JUŻ PARTIĄ CHŁOPSKĄ – TO STRONNICTWO SAMORZĄDOWO-URZĘDNICZE.
- ROLNICY POTRZEBUJĄ DZIŚ SILNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ. WSPÓŁPRACA WINNA BYĆ WSPIERANA PRZEZ RZĄD
(zobacz: poniżej RYNKI).
- SAMORZĄD ROLNICZY (IZBY ROLNICZE) NIE SPEŁNIAJĄ SWOJEJ ROLI.

***
Wprowadzenie. O CO CHODZI ROLNIKOM?

Dziesięć lat członkostwa Polski w UE
z perspektywy zachodniopomorskiego rolnika (LINK)

100 dni rządu premier Ewy Kopacz (LINK)

PETYCJA do Prezesa Rady Ministrów. Stargard Szcz. 22.01.15 r. (LINK)

ROLNICY wystawiają ocenę rządzącym.
Obradowała Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” (LINK)

Odniesienie do naszych postulatów
PROTEST ROLNIKÓW w SZCZECINIE. Zrozumieć protest (27.01.2014 r.) (LINK)

Poznaj nas i nasze poglądy. Ponad 50 minutowe nagranie TV Trwam w Pyrzycach (Pomorze Zachodnie) 4.02.2015 r. (LINK)
Zobacz nagranie z protestu rolników w Kielcach. Kilka minut nagrania wiele wyjaśni (LINK)

POLECAMY rozmowa Radio Koszalin (13.02.15 r.)
ze Zbyszkiem Obrockim, Wiceprzewodniczącym
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarności”

***

Problem 1: ZIEMIA

a) O co zabiega NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Będziemy prowadzić walkę o realizację postulatu domagającego się uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowania możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych, a także przywrócenia prawa udziału w przetargach ograniczonych tylko do rolników z gminy w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu. Ktoś (rząd, Parlament, urzędnicy) zapomniał, że proces tworzenia tkanki społecznej i gospodarczej na tzw. Ziemiach Północnych i Zachodnich wymaga czasu i wsparcia. Dzierżawa zapewni regularne wpływy do budżetu państwa. Forma ta stosowana jest w krajach Unii Europejskiej.

Żądamy wprowadzenia regulacji prawnych, które zabezpieczą polską ziemię przed wykupem przez obcy kapitał! Ziemia rolna nie może być sprzedawana spółkom prawa handlowego. To część terytorium Polski. Raz sprzedana zostanie utracona. Problem jest szczególnie drażliwy na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski. Ten kto wymyślił 2016 rok negocjując z Unią Europejską był „niepoprawnym optymistą”.

b) Postawa rządu i koalicji PO-PSL w sprawie ZIEMI (w ocenie protestujących – SKANDAL!):

PRZECZYTAJ, na wstępie, tekst autorstwa Tomasza Molga
pt. „Rzucę ziemię, skąd mój ród. Polscy rolnicy bez wahania wyprzedają ziemię zagranicznym inwestorom” który ukazał się w naTemat.pl  w dniu 17.02.2015 r. (ZOBACZ. Redaktor Tomasz Molaga doskonale opisał rzeczywistość z którą walczymy czynnie od trzech lat.

Farmer.pl (31.01.2015 r.)
Nieziemsko trudny problem ziemi (LINK)

Raport NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych
„Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi.” (dop. koalicja PO-PSL bagatelizowała ten problem. Kontrola NIK jest efektem naszych protestów) (LINK)

…a tak ziemię na spółki kupują np. Duńczycy (dop. koalicja PO-PSL nie widzi problemu) (LINK)

…ten tekst jest policzkiem dla państwa polskiego (instytucjonalnego), a w szczególności dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej: „Piraci na traktorach. Najeżdżają cudzą ziemię, orzą, sieją i znikają. A potem idą po unijną dopłatę” (LINK)

***
Problem 2: RYNKI

a) O co zabiega NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej musi wspierać polskich rolników w kontaktach z zakładami przetwórczymi i wielkopowierzchniowymi sieciami handlowymi. Musimy odzyskać dostęp do rynków wewnętrznych w Polsce. Zacznijmy od audytu tych relacji.

Głosy rolników – powiat biłgorajski – woj. lubelskie (akt. 6.02.15 r.) (LINK)
Głosy rolników – powiat chojnicki – woj. pomorskie (akt. 6.02.15 r.) (LINK)
Głosy rolników – powiat szczecinecki – woj. zachodniopomorskie (akt. 6.02.15 r.) (LINK)

Przykładowa informacja Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Posła na Sejm RP (Inowrocław, 27.01.2015 r.) (LINK)

kolejna:
Słoik z dżemem pani Marysi, a gospodarka RP
„Według szacunków łączne przychody kilku największych zagranicznych sieci handlowych działających w Polsce wynoszą około 50 miliardów złotych, natomiast płacony przez nie podatek CIT w naszym kraju wynosi tylko kilkaset milionów złotych rocznie. Jak wynika z szacunków Fundacji Republikańskiej, podatek dochodowy od osób prawnych za 2011 r. zapłacił w Polsce tylko właściciel portugalskiej sieci Biedronka.” (LINK)

b) Postawa rządu i koalicji PO-PSL w sprawie RYNKÓW (w ocenie protestujących):

Takie filmu dziś „kręcą” rolnicy „KONIEC ROLNICTWA” (znalezione w Sieci) (LINK)

Pikietujący z NSZZ RI „Solidarność” w Przemyślu apelowali również o audyt relacji rolników w kontaktach z zakładami przetwórczymi i wielkopowierzchniowymi sieciami handlowymi. (akt. 3.02.15 r.) (LINK)

POMÓR ŚWIŃ. Przypomnijmy, kto narobił bałaganu?
Co pogrążyło ministra rolnictwa? Afrykański pomór i zdesperowani rolnicy: „Świnie są zdrowe. Chory był ten, kto zakazał sprzedaży mięsa” (03.2014 r.) (LINK)

Prosimy zapytać protestujących rolników, jak wygląda ich sytuacja (pozycja) na poszczególnych rynkach.

Komunikat na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (28.01.2015 r.):
„Źródło kryzysu na rynkach rolnych nie jest w Warszawie”
Nasz komentarz: źródło kryzysu jest w Warszawie i jest efektem bezmyślnego działania. (LINK)

Do filozofii Marka Sawickiego można odnieść do nieco zmodyfikowanego hasła: ŻRYJ EURO BĘDZIESZ WIELKI. Tak się nie da panie Sawicki – PSLowski specjalisto od „szczypiec” (LINK)

***
Problem 3: SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

a) O co zabiega NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Jaroszewska-Nowak: O co chodzi z tą sprzedażą bezpośrednią? (LINK)

WP.TV: Polski rolnik nielegalny [FILM]

Wspólnie z organizacjami takimi, jak Ekoland zabiegamy o to, aby rolnik mógł produkować w i z gospodarstwa. Polecamy nasz film sprzed roku. Niewiele się zmieniło w sprawie [FILM]

Simon Fairlie: w Wielkiej Brytanii zachęca się do przetwórstwa przyzagrodowego (LINK)

b) Postawa rządu i koalicji PO-PSL w sprawie (w ocenie protestujących):

Najnowszy tekst na temat sprzedaży bezpośredniej – wiele wyjaśnia:
„Handlowa szansa dla syropu zwanego fiutem* i innych produktów rolnych” (26.01.2015 r.) (LINK)

Sprzedaż bezpośrednia nie jest legalna w Polsce przez ignorancję i działanie na szkodę obywateli tych, którzy rządzą krajem
POLECAMY: „Unijne rozporządzenie dotyczące higieny środków spożywczych nie ma zastosowania do bezpośrednich dostaw, dokonywanych przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Państwa członkowskie UE mogą przyjąć przepisy krajowe w tym zakresie, które zapewnią osiągnięcie celów tego rozporządzenia – przyznaje Ministerstwo Zdrowia.” (LINK)

***
Problem 4: GMO

Popieramy działania KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w tym punkcie. W związku z przesłanym nam do konsultacji projektem ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ( projekt z dnia 31 grudnia 2014 r. ) organizacja złożyła wniosek o wycofanie tego przedłożenia oraz apelujemy o pilne podjęcie prac nad sporządzeniem i wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego kompleksowej ustawy o GMO regulującej zasady stworzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefy wolnej od GMO (ZOBACZ Stanowisko_Koalicji_Polska_Wolna_od_GMO).

To co decyduje o jakości i konkurencyjności polskiego rolnictwa zostanie zniszczone przez działanie sprzyjające dużym międzynarodowym koncernom. Odbywa się to kosztem własnej gospodarki, a przede wszystkim kosztem zdrowia obywateli Polski.

Polecamy:
Obalamy mity na temat GMO – jak jest naprawdę? (LINK)

***
Problem 5: FUNDUSZ WZAJEMNEJ POMOCY

Rząd PO-PSL zamiast wsłuchać się w głos środowiska wymyślił kolejny podatek. Jak do tego doszło?

Wokół ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych i ziemi. (LINK)

***
Problem 6: KOMISJA TRÓJSTRONNA w OBSZARZE ROLNICTWA (DIALOG)

W tym punkcie strona rządowa wykazuje się najprościej pisząc brakiem szacunku dla środowiska! Dlaczego? Proszę przeczytać:

W komunikacie z dnia 9.01.2014 r. Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego napisał między innymi „z przykrością stwierdzamy, że dotychczasowe rozmowy z rolnikami były dialogiem „pozornym”. W trakcie 77 dniowego protestu w Szczecinie, w komunikacie ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (Szczecin, 30.01.2013 r.) strony zapisały, iż:

„Zdaniem Komitetu Protestacyjnego powołanie Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa mogłaby w przyszłości zapobiegać powstawaniu napięć społecznych w obszarze wsi i rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie wspierało działania organizacji rolniczych w sprawie utworzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa.”

W komunikacie z dnia 9.01.2014 r. zaproponowano ówczesnemu wojewodzie zachodniopomorskiemu p. Marcinowi Zydorowiczowi: „W związku z powyższym p. Edward Kosmal poprosi p. Marcina Zydorowicza, Wojewodę Zachodniopomorskiego o podjęcie rozmów z p. dr hab. prof. US Zbigniewem Kuniewiczem, Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie organizacji, pod patronatem i przy wsparciu Wojewody Zachodniopomorskiego, konferencji roboczej dotyczącej zasadności – lub też braku zasadności – powołania komisji dialogu społecznego ds. rolnictwa. Środowisko rolnicze potrzebuje dyskusji w oparciu o argumenty, a nie tła polityczne. Przez ostatni rok, rolnicy, politycy oraz urzędnicy nie byli w stanie doprowadzić do poważnej dyskusji i wypracowania rozwiązań prawnych. Jak ma wyglądać dialog państwa z rolnikami? Potrzebujemy głosu prawników w sprawie, harmonogramu działań oraz zaangażowania wszystkich stron. Wyrażaliśmy i wyrażamy gotowość do współpracy w tym punkcie. W sprawie ziemi, na dzień dzisiejszy, zostaje rolnikom – właścicielom gospodarstw rodzinnych czynny protest.”

Więcej: ZOBACZ

b) Postawa rządu i koalicji PO-PSL w sprawie (w ocenie protestujących):

CO ROBI RZĄD PO-PSL w styczniu 2015 roku? SAWICKI i PSL PO DWÓCH LATACH OD PODPISANIA KOMUNIKATU Z ROLNIKAMI W SZCZECINIE PRZYPOMINAJĄ SOBIE O KOMISJI TRÓJSTRONNEJ ds. ROLNICTWA. (28.01.2015 r.) (LINK)

***
CZY POWYŻEJ WSKAZANE PROBLEMY oraz SPOSÓB W JAKI TRAKTOWANI SĄ POLSCY ROLNICY przez własny RZĄD to wystarczające powody na podjęcie akcji protestacyjnych? WEDŁUG POLSKICH ROLNIKÓW – TAK!

Tymczasem Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poniża protestujących w Zachodniopomorskiem rolników (LINK)

Ci pytają:
Czy dla Sawickiego Witos to frajer? (LINK)

 

Opracowanie:
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
Województwa Zachodniopomorskiego