Link do tej wiadomościhttps://protestrolnikow.pl/?p=3201
Styczeń 22, 2015

PETYCJA do Prezesa Rady Ministrów. Stargard Szcz. 22.01.15 r.

Komitet Protestacyjny Rolników
Województwa Zachodniopomorskiego

Stargard Szczeciński, 22 stycznia 2015 r.

Pani Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

Pani Premier!

My, zachodniopomorscy rolnicy zgromadzeni w dniu dzisiejszym na akcji protestacyjnej przed siedzibą OT ANR w Szczecinie SZGZ w Stargardzie Szczecińskim, domagamy się:

- Realizacji naszych postulatów zgłoszonych 05 grudnia 2012r., w zakresie gospodarowania gruntami oraz ustaleń i wniosków pokontrolnych NIK.

- Zaprzestania wyprzedaży ziemi z Zasobu WRSP, ze względu na brak zabezpieczeń przed jej przepływem w ręce obcego kapitału oraz przeciwdziałających jej nadmiernej koncentracji.

- Szybkiego przygotowaniu i uchwalenia rozwiązań prawnych umożliwiających sprzedaż bezpośrednią.

- Ustawowego zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

- Skutecznych działań interwencyjnych przeciwdziałających pogarszaniu się sytuacji na rynkach rolnych, szczególnie na rynku mięsa wieprzowego.

- Wprowadzenia pod obrady Sejmu wniosku obywatelskiego w sprawie referendum w obronie Lasów i Polskiej Ziemi.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że za rządów obecnej koalicji w obszarze rolnictwa stała płaszczyzna dialogu praktycznie nie istnieje. Organy i instytucje administracji państwowej odmawiają legalnie działającym związkom zawodowym rolników prawa do rokowań oraz zawierania porozumień w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, uznając za jedynego reprezentanta środowiska izby rolnicze. W ten sposób łamany jest art. 59 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieją dowody angażowania się wysokich urzędników administracji państwowej w szykanowanie działaczy związkowych i naruszanie niezależności organizacji związkowych. Nie sprzyja to rozwojowi demokracji i urzeczywistnianiu zasady sprawiedliwości społecznej oraz hamuje rozwój gospodarczy.

Wyrażamy nadzieję, że w okresie pełnienia przez Panią funkcji Prezesa Rady Ministrów sytuacja ta ulegnie zasadniczej zmianie.

Informujemy jednocześnie, że solidaryzujemy się z górnikami walczącymi o swoje miejsca pracy i przyszłość polskiego górnictwa. Domagamy się bezwzględnej realizacji porozumienia z dnia 17 grudnia 2015r. zawartego miedzy rządem RP a protestującymi górnikami.

Z poważaniem

(-)
Edward Kosmal
Przewodniczący KP RWZ

ZOBACZ także: LIST do p. Leszka Świętochowskiego, prezesa ANR z dnia 22.01.2015 r.

***
Akcja protestacyjna w Stargardzie Szczecińskim
W proteście rolników biorą udział górnicy z KWK Brzeszcze
Fot. T. Jóźwiak

20150122_112933

 

20150122_112255

 

20150122_112224