Grudzień 22, 2013
Drukuj

Podpisz KARTĘ GOSPODARSTW RODZINNYCH

Chcemy być mądrzy dorobkiem poprzednich pokoleń. Dorobek ten pragniemy wzbogacić i przekazać następnym pokoleniom, dlatego zamiast kolejnych postulatów i żądań w pierwszą rocznicę 77 dniowego protestu w Szczecinie (5.12.2013 r. – 19.02.2013 r.) Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił KARTĘ GOSPODARSTW RODZINNYCH, zbiór zasad i wartości, którymi chcemy się kierować w pracy, życiu rodzinnym i działalności społecznej.

DOŁĄCZ DO NAS
Przez kolejny rok – 2014 – będący Międzynarodowym Rokiem Gospodarstw Rodzinnych Organizacji Narodów Zjednoczonych będziemy promować Kartę w naszym środowisku i zachęcać polskich rolników do jej podpisania. Czy „Karta Gospodarstw Rodzinnych” ma szansę stać się nieformalną konstytucją polskich chłopów? O tym przekonamy się na koniec 2014 roku.

Uwaga:
W KARCIE GOSPODARSTW RODZINNYCH, na wniosek organizacji rolniczych i ekologicznych,
wprowadzono dwie poprawki (21.01.2014 r.). TREŚĆ KOMUNIKATU W SPRAWIE.

1. Wydrukuj KARTĘ.
PLIK DO POBRANIA:  KARTA GOSPODARSTW RODZINNYCH z poprawkami z dnia 21.01.2014 r.
2. ZAPOZNAJ SWOJĄ RODZINĘ Z JEJ TREŚCIĄ.
3. JEŻELI PREZENTOWANE W KARCIE TREŚCI UZNACIE ZA WŁASNE PODPISZCIE KARTĘ (czytelnie imię i nazwisko).
4. ODEŚLIJCIE PODPISANĄ KARTĘ NA ADRES:

NSZZ RI „Solidarność” Pomorza Zachodniego
Al. Wojska Polskiego 113
70-483 Szczecin

5. KARTY BĘDĄ ZBIERANE DO 30.12.2014 roku.
6. KPRWZ na początku 2015 roku – na specjalnej konferencji w Szczecinie – ogłosi: liczbę gospodarstw oraz liczbę członków rodzin, którzy podpisali Kartę.
7. PODPISANE KARTY ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA RĘCE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

ZAPRASZAMY do WSPÓŁPRACY:
samorządy, organizacje rolnicze, stowarzyszenia, rady sołeckie,
koła gospodyń wiejskich, rady parafialne oraz Ochotnicze Straże Pożarne.
Wykaz podmiotów zaangażowanych w promocję
KARTY GOSPODARSTW RODZINNYCH zamieścimy na naszej stronie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
protestrolnikow@gmail.com

(-)
Jan Białkowski
KPRWZ