Styczeń 23, 2015
Drukuj

Wokół stargardzkiej akcji protestacyjnej 22.01.15 r. KOMUNIKAT KPRWZ

Komitet Protestacyjny
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

K O M U N I K A T z dnia 23.01.2015 r.

20150122_112255Wczorajszą akcję protestacyjną zachodniopomorskich rolników przed siedzibą OT ANR w Szczecinie SZGZ w Stargardzie Szczecińskim, zakończyła rozmowa delegacji rolników z dyr. OT ANR Robertem Zborowskim. W trakcie trwającej około godziny rozmowy wymieniono poglądy na temat aktualnej sytuacji w obrocie gruntami z Zasobu WRSP na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz oceniono poziom współpracy pracowników OT ANR z rolnikami w procesie rozdysponowania gruntów.

Strona społeczna domagała się pilnego wyznaczenia terminu spotkania roboczego w celu rozwiązania problemów leżących w kompetencji dyrektora OT ANR oraz umówienia w tym samym trybie, spotkania z Prezesem Leszkiem Świętochowskim dla załatwienia spraw ponadregionalnych.

Ponieważ dyr. Robert Zborowski uchylał się od wyznaczenia terminu rozmów, Przew. Edward Kosmal nawiązał połączenie telefoniczne bezpośrednio z Prezesem L. Świętochowskim i ustalił termin przyjazdu Prezesa na rozmowy z Komitetem Protestacyjnym na wtorek 27 stycznia 2015 r.

***

W trakcie audycji „Radio Szczecin na Wieczór” w dniu wczorajszym (22 stycznia 2015 r.) dyskutowano między innymi na temat wyprzedaży gruntów rolnych prowadzonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych, w kontekście naszej akcji protestacyjnej w Stargardzie Szczecińskim. Gośćmi audycji byli: dyr. OT ANR Robert Zborowski oraz Jan Kozak z kółek rolniczych.

Redaktor prowadzący kilkakrotnie podkreślał, że zapraszał również Edwarda Kosmala Przew. RW NSZZ RI „Solidarność”. To prawda, ale siedmiogodzinne niemal nieprzerwane przebywanie na kilkustopniowym mrozie (kierowanie akcją protestacyjną) może odbić się na dyspozycji nawet kogoś tak twardego jak związkowiec rolnik, a przecież wszyscy uczestnicy debaty powinni mieć równe szanse.

Nie będziemy oceniali poglądów wypowiadanych przez Jana Kozaka, niech zrobią to sami rolnicy.

Natomiast musimy odnieść się do wypowiedzi dyr. Roberta Zborowskiego, gdyż zawarł w nich wiele przekłamań półprawd i niedopowiedzeń. Jako przykład korzystnych dla rolników zmian p. R. Zborowski przytacza kryteria dla przetargów ograniczonych ofertowych w których cena nie decyduje o wyborze oferenta. Zapomina albo nie chce pamiętać, że te rozwiązania obowiązują dopiero od kilku miesięcy, a wcześniej nasz Komitet walczył o nie 1,5 roku. Dowód? Proszę bardzo. W naszym komunikacie z dnia 11.06.2013 r. odnosimy się krytycznie do uzgodnień poczynionych pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a Zarządem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie kryteriów dla przetargów ograniczonych ofertowych na zakup ziemi rolniczej. Dowodzimy, że nie ma podstaw prawnych aby cena była czynnikiem decydującym w tych przetargach. Stwierdzamy wręcz: . „Organizacja przetargów ofert pisemnych będzie miała sens wówczas, gdy o wyłonieniu nabywcy będą decydowały inne niż cena czynniki”. Link do komunikatu:
http://protestrolnikow.pl/komunikat-komitetu-protestacyjnego-rolnikow-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-11-06-2013-r/

Pan dyrektor podnosi kwestię rezygnacji Edwarda Kosmala z członkostwa Zespole konsultacyjnym przy dyrektorze OT ANR. W zamyśle p. R. Zborowskiego miał to pewnie być dowód na awanturniczą postawę E. Kosmala. Zapomniał jednak dodać, że w tym samym czasie z członkostwa w zespole zrezygnowali, przebywający razem z nim w studiu Jan Kozak z kółek rolniczych oraz Julian Sierpiński prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, uznając wtedy zgodnie, że ten zespół jest atrapą dialogu

Zapytany o wynik wczorajszych rozmów z protestującymi rolnikami, ani słowem nie wspomniał o rozmowie z Prezesem L. Świętochowskim i ustaleniu terminu rozmów na wtorek 27 stycznia 2015 r.

Czy w ten sposób zachowuje się człowiek mający dobrą wolę, chcący rozwijać dialog i budować zaufanie?

I jeszcze jedno. Redaktora prowadzącego bardzo nurtowało pytanie: Dlaczego rolnicy pojechali z poparciem do górników i dlaczego górnicy przyjechali do Stargardu Szczecińskiego poprzeć rolników?

Szanowny panie redaktorze, wbrew pozorom odpowiedź jest bardzo prosta. Zarówno górnicy jak rolnicy uważają, że nazwa „Solidarność” mimo, iż pisana różnymi kolorami zobowiązuje.

Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej w Gdańsku, 12.VI.1987r powiedział: „Jeden drugiego brzemiona noście- to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność- to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność. Nie może być program walki ponad program solidarności. Inaczej- rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny.”

My, tylko staramy się udowodnić, że nie tylko słuchaliśmy ale także słyszeliśmy.

Dlatego nie damy się wciągnąć w uprawianą przez koalicję PO- PSL, politykę opartą o zasadę „dziel i rządź” polegającą na skłócaniu społeczeństwa i walkę wszystkich ze wszystkimi.

Na nas nie liczcie!

My chcemy budować społeczeństwo oparte o zasadę solidarności i odzyskać nasze państwo!

KPRWZ